Úvodní stránka > Vzdělávací aktivity 2018

Vzdělávací aktivity 2018

  Určeno pouze pro fyzické osoby v zaměstnaneckém nebo služebním poměru k České republice.

 

Gestor vzdělávacích aktivit: Odbor státního dozoru sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany,

                                             Generála Píky 1, 160 00 Praha 6

Místo konání:                       Velitelství výcviku – Vojenská akademie, Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov

Čas konání:                          09:00 – 13:00 hod., není-li v přehledu vzdělávacích aktivit uvedeno jinak

Kontaktní osoba:                  Ing. Jitka JOCHOVÁ, tel.: 973 214 090, e-mail: jochovaj@army.cz

 

Přehled vzdělávacích aktivit:

Kurz/kód

Název

Délka trvání

Kap.

Termín konání

LP200

Příprava ke zkoušce z odborné způsobilosti dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb.

10 dnů

32

1.10.2018 - 12.10.2018

LP201

Zkouška z odborné způsobilosti dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb.

1 den

16

17.10.2018
18.10.2018

LP205

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

1 den

15

3.12.2018

10.12.2018

LP206

Bezpečnost práce při skladování manipulačních jednotek, sypkých hmot

1 den

30

31.10.2018

LP207

Jak na vyhledávání a vyhodnocování rizik v praxi

1 den

30

15.11.2018

LP341

Bezpečnostní opatření při použití motorových manipulačních vozíků a jeřábů

1 den

15

11.12.2018

LP343

Pravidla a systém pro poskytování OOPP

1 den

30

13.11.2018

LP345

Rizika a opatření při používání regálů a žebříků

1 den

30

14.11.2018

Nahoru