Úvodní stránka > Vzdělávací aktivity 2018

Vzdělávací aktivity 2018

  Určeno pouze pro fyzické osoby v zaměstnaneckém nebo služebním poměru k České republice.

 

Gestor vzdělávacích aktivit: Odbor státního dozoru sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany,

                                             Generála Píky 1, 160 00 Praha 6

Místo konání:                       Velitelství výcviku – Vojenská akademie, Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov

Čas konání:                          09:00 – 13:00 hod., není-li v přehledu vzdělávacích aktivit uvedeno jinak

Kontaktní osoba:                  Ing. Jitka JOCHOVÁ, tel.: 973 214 090, e-mail: jochovaj@army.cz

 

Přehled vzdělávacích aktivit:

Kurz/kód Název Délka trvání Kap. Termín konání
LP200 Příprava ke zkoušce z odborné způsobilosti dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. 10 dnů 32 4.6.2018 - 15.6.2018
1.10.2018 - 12.10.2018
LP201 Zkouška z odborné způsobilosti dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. 1 den 16 20.6.2018
21.6.2018
17.10.2018
18.10.2018
LP205 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 1 den 15 3.12.2018
10.12.2018
LP206 Bezpečnost práce při skladování manipulačních jednotek, sypkých hmot 1 den 30 4.4.2018
31.10.2018
LP207 Jak na vyhledávání a vyhodnocování rizik v praxi 1 den 30 30.5.2018 - plně obsazen
15.11.2018
LP341 Bezpečnostní opatření při použití motorových manipulačních vozíků a jeřábů 1 den 15 11.12.2018
LP343 Pravidla a systém pro poskytování OOPP 1 den 30 20.3.2018
13.11.2018
LP344 Pracovní úrazy z pohledu prevence a judikátů Nejvyššího soudu ČR 1 den 30 3.4.2018
LP345 Rizika a opatření při používání regálů a žebříků  1 den 30 21.3.2018
14.11.2018
LP346 Zpracování dokumentů a záznamů BOZP (Jak zpracovat místní provozní bezpečnostní předpis.). Místo konání DAP Praha - novinka 1 den 30 29.5.2018 - plně obsazen

Nahoru