Úvodní stránka > Vzdělávací aktivity 2018

Vzdělávací aktivity 2018

  Určeno pouze pro fyzické osoby v zaměstnaneckém nebo služebním poměru k České republice.

 

Gestor vzdělávacích aktivit: Odbor státního dozoru sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany,

                                             Generála Píky 1, 160 00 Praha 6

Místo konání:                       Velitelství výcviku – Vojenská akademie, Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov

Čas konání:                          09:00 – 13:00 hod., není-li v přehledu vzdělávacích aktivit uvedeno jinak

Kontaktní osoba:                  Michaela ZIMNÁ, tel.: 973 214 098, email: zimnam@army.cz

Přehled vzdělávacích aktivit:

Kurz/kód

Název

Délka trvání

Kap.

Termín konání

         
         

LP205

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

1 den

15

3.12.2018

10.12.2018

LP206

Bezpečnost práce při skladování manipulačních jednotek, sypkých hmot

1 den

30

26.11.2018

         
         
         
         

Nahoru