Úvodní stránka > Krátké zprávy

Krátké zprávy

7.6.2018 - Aktualizace RMO č. 38/2016 Požární dozor v rezortu MO Nabytím účinnosti RMO č. 18/2018 dne 9.6. 2018  bude aktualizován původní RMO č. 38/2016 Požární dozor v rezortu Ministerstva obrany.
17.1.2017 - Novela RMO č. 38/2016 Věstníku Požární dozor v rezortu MO nabyla účinnosti dne 30. září 2016. Týmž dne pozbyl platnosti RMO č. 31/2005 Věstníku výkon požárního dozoru se svými doplňky. 
14.9.2016 - V sekci Státní odborný technický dozor vložen soubor popisující členění odborné způsobilosti k činnostem na  určených technických zařízeních a zavedené zkratky.
11.7.2016 - Dne 30.6 2016 vstoupila v účinnost novela RMO č. 11/2016 Energetická inspekce v rezortu MO, která plně nahradila původní RMO č. 38/2002 Energetická inspekce v rezortu MO.
13.4.2016 - K 1.4. 2016 došlo ke změně územní působnosti mezi odděleními státního dozoru (OdSD).1. Karlovarský kraj, včetně VVP Hradiště je v působnosti OdSD České Budějovice. Oblasti SOTD plynová a zdvihací zařízení zabezpečuje OdSD Litoměřice.2. Bývalý prostor VVP Brdy, nyní na území okresů Beroun a Příbram je zabezpečován  OdSD Litoměřice. Vyjímkou jsou oblasti stavebního úřadu MO a Vojenského požárního dozoru v působnosti OdSD Pardubice. 
10.3.2015 - Ke dni 1.1. 2015 vznikl v rámci Sekce dozoru a kontroly odbor státního dozoru, který převzal veškerou působnost Úřadu státního odborného dozoru MO.

Nahoru