Kontakty

IDDS  x2d4xnx  

podatelnaOSD@army.cz

 

Ředitelství odboru

Generála Píky 1, Praha 160 00 Praha 6

ředitel                                                                                    Ing. Radek TOLAR,Ph.D.          tel. 973 214 110

                                                                                                                                     email tolarr@army.cz

                                                                                                                                     

ředitelství                                                                               Michaela  ZIMNÁ                     tel. 973 214 098      

                                                                                                                                            fax 973 214 114

                                                                                                                                 email zimnam@army.cz
 

Oddělení metodiky dozoru

zástupce ředitele, vedoucí oddělení                                        Ing. Marek BLECHA                tel. 973 214 111

                                                                                                                              email blecham1@army.cz

odborný garant stavebního úřadu                                           Ing. Věra FRANKOVÁ             tel. 973 214 115

odborný garant SOTD elektrická zařízení                                Ing. Zdeněk SOBOTKA           tel. 973 214 096

odborný garant SOTD BOZPaVS                                              Ing. Věra ČERNÁ                    tel. 973 214 095 

odborný garant SOTD tlaková a plynová zařízení                    Ing. Kamil LIŠKA                    tel. 973 214 117

odborný garant SOTD zdvihací zařízení                                  Jiří FIALA                               tel. 973 401 523 

odborný garant energetická inspekce                                     Ing. Lenka MALINKOVIČOVÁ  tel. 973 214 118

odborný garant vojenský požární dozor                                 Ing. Róbert  MURÍN                tel. 973 214 119 

 

 

 

Oddělení státního dozoru České Budějovice

 

vedoucí oddělení, pracoviště stavebního úřadu                      Ing. Karel SAUER                    tel. 973 321 356

                                                                                                                                           fax 973 321 420

                                                                                                                                  email sauerk@army.cz                  

inspektor vojenského požárního dozoru                                Pavel ŠIMEČEK                       tel. 973 321 550

inspektor SOTD elektrická zařízení                                        Ing. Jaroslav NEDVĚD             tel. 973 321 076

inspektor SOTD BOZPaVS                                                       Eduard ČENĚK                       tel. 973 321 075

inspektor SOTD tlaková zařízení                                            Jaroslav KOZÁK                      tel. 973 321 564 

inspektor energetická inspekce                                             Ing. Tomáš VÁLEK                  tel. 973 321 287

 

Oddělení státního dozoru Litoměřice 

vedoucí  oddělení, inspektor SOTD tlaková zařízení              Ing. Jaroslav KOŘÍNEK             tel. 973 287 173  

                                                                                                                                           fax 973 287 237

                                                                                                                              email korinekj1@army.cz

inspektor SOTD BOZPaVS                                                      Ing. Lenka PECHANOVÁ          tel. 973 287 176

pracoviště stavebního úřadu                                                 Ing. Pavel JANOUŠEK               tel. 973 214 091

inspektor SOTD elektrická zařízení                                       Ing. Jan PROKOP                     tel. 973 287 175

inspektor SOTD plynová zařízení                                          Lubomír FOUSEK                     tel. 973 284 177

inspektor energetická inspekce                                            Bc. Romana HÖNIGOVÁ           tel. 973 287 178

inspektor energetické inspekce                                            Ing. Arnošt BERKA                   tel. 973 187 043

 

Oddělení státního dozoru Pardubice 

vedoucí oddělení, inspektor vojenského požárního dozoru  Ing. Radomír ZÁVORKA           tel. 973 245 667

                                                                                                                                          fax 973 245 739

                                                                                                                              email zavorkar@army.cz 

pracoviště stavebního úřadu                                                Ing. Václav RYCHNOVSKÝ        tel. 973 245 741

inspektor vojenského požárního dozoru                              Ing. Kateřina MIKUŠOVÁ          tel. 973 245 664

inspektor SOTD elektrická zařízení                                      Milan VÍTEK                             tel. 973 245 743

inspektor SOTD BOZPaVS                                                     Ing. Petr NYKODYM                 tel. 973 245 778

inspektor SOTD plynová zařízení                                         Bc. Pavel KADLEC                     tel. 973 245 740

inspektor SOTD zdvihací zařízení                                        Bc. Jaroslav NOVÁK                  tel. 973 245 724

inspektor energetické inspekce                                           Vladimír LYSÝ                           tel. 973 254 776 

 

Oddělení státního dozoru Brno 

vedoucí oddělení, inspektor energetické inspekce                Ing. Helena PELCOVÁ              tel. 973 445 843

                                                                                                                                    

                                                                                                                              email pelcovah@army.cz  

pracoviště stavebního úřadu                                                Ing. Naděžda HOSTĚRADSKÁ   tel. 973 445 953

inspektor vojenského požárního dozoru                              Alois VRCHOTA                       tel. 973 445 950

inspektor SOTD elektrická zařízení                                      Bc. Petr BEDNÁŘ                      tel. 973 445 856

inspektor SOTD BOZPaVS                                                     Ladislav TESAŘÍK                     tel. 973 445 861

inspektor energetické inspekce                                            Bc. Tomáš HAVLÍK                  tel. 973 445 706

 

Oddělení státního dozoru Olomouc 

vedoucí oddělení, inspektor vojenského požárního dozoru  Ing. Radomír HECZKO              tel. 973 401 520

                                                                                                                                           fax 973 401 529

                                                                                                                              email heczkor1@army.cz 

pracoviště stavebního úřadu                                                Ing. Dagmar GERATOVÁ           tel. 973 401 522

inspektor vojenského požárního dozoru                              Ing. Miroslava PERNICOVÁ        tel. 973 401 528

inspektor SOTD elektrická zařízení                                      Ing. Vladimír TETUR                  tel. 973 401 524

inspektor SOTD BOZPaVS                                                     Antonín INDRYCH                     tel. 973 401 527

inspektor SOTD tlaková zařízení                                          neobsazeno                              tel. 973 401 525

inspektor SOTD plynová zařízení                                         Ing. Martin MAJKUT                   tel. 973 401 526

 

Nahoru