Úvodní stránka > Aktuality > Rozšíření kompetencí Vojenského požárního dozoru

Rozšíření kompetencí Vojenského požárního dozoru

Novelou zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně byla Vojenskému požárního dozoru je od 1.8.2017  uložena pravomoc řešit spáchané správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob v rezortu MO. Rovněž vznikla povinnost Vojenského požárního dozoru oznamovat HZS záměr a následně datum nabytí či pozbytí vlastnictví nemovitého majetku nebo práva hospodaření MO, tzn. změna v kompetencích výkonu požárního dozoru (MOxHZS).

Nahoru