Úvodní stránka > Oprávnění

Oprávnění

Obecný seznam příloh potřebných k vydání Oprávnění, Osvědčení:

  • doklad o odborné způsobilosti žadatele k činnostem (oprávnění a osvědčení vystavené TIČR dříve ITI Praha),
  •  osvědčení o kvalifikaci žadatele dle § 6, 8, 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb. (pro elektro a zdvih),
  •  cerifikát výrobce nebo výrobcem pověřené osoby o odborné způsobilosti pro montáž, servis, opravy a zkoušky dýchacích přístrojů (pro plyn),
  • 3 revizní zprávy zařízení, na kterých jste provedli revizní činnost.

Nahoru